من از دیار فراموش شدگانم تنهایم مگذار


*وقــــــــتی گنـــــــــد زدى به زنـــــدگــــِی طــــــرف ،

حداقــــــل وقـــــتِ رفــــــتن ، دهــــنِتو بــــــــبند ،

نگــــــو قسمــــــت نشــُــــــــــــــد!!!!

 

 

*پسرک دست برد ، لمس کرد، آغوش بازکرد، تن گرفت، ارضا شد ورفت

 دخترک دست باز کرد، لمس شد، آغوش بخشود، تن داد، عاشق شد و ماند...

 

*تـازگـيـا مـُد شـده مـيـگـن عـشـقـت رو ول کـن بـره
اگـه بـرگـشـت مـال خـودتـه، اگـه بـرنـگـشـت از قـبـل هـم مـال تـو نـبـوده!

لـعـنـتـي کـفـتـر بـازي مـي کـنـيـم مـگـه؟

 

*گاهی آدم دلش می خواد یکی رو با انگشت نشان بده و بگه این بی معرفت دنیای منه....

 

*بــعضی زخمها رو باید درمان کنی تا بتونی به راهت ادامه بدی ... بــعضی زخمها، باید باقی بمونه تا هیچوقت راهت رو گم نکنی .

 

*او که می رود ... نمی فهمد !!

اما او که بدرقه می کند .. می داند کاسه آب معجزه نمی کند !!! ...

 

*فقط غروب جمعه نیست که دلگیر است ؛

کافیست دلت ،

گیــــــــر باشد ...!

 

+ تاریخ ساعت 2:55 PM نویسنده Hiva |

کوله بار سفرت رفت و نگاهم را برد

نه تو دیگر هستی

نه نگاهی که در آن دلخوشی ام سبز شود

سایه می داند که به دنبال نگاهت همچو ابر سر گردانم

هیچکس گمشده ام را نشناخت

تابش رایحه ای خبر آورد کسی در راه است

چشمی از درد دلم آگاه است

تو مرا می فهمی

من تو را می خواهم

و همین ساده ترین قصه ی یک انسان است

تو مرا می خوانی

من تو را ناب ترین شعر زمان می خوانم

و تو هم می دانی

تا ابد در دل من میمانی

+ تاریخ ساعت 2:44 PM نویسنده Hiva |

سلام ای بی وفا ،‌ ای بی ترحم                  سلام ای خنجر حرفای مردم
سلام ای آشنا با رنگ خونم                        سلام ای دشمن زیبای جونم
بازم نامه می دم با سطر قرمز                    آخه این بار شده من با تو هرگز
نمی خوام حالتو حتی بدونم                       تعجب می کنی آره همونم
همونی که زمونی قلبشو باخت                  همون که از تو یک بت ،‌ یک خدا ساخت
همونی که برات هر لحظه می مرد              که ذکر نامتو بی جون نمی برد
همونم که می گفتم نازنینم                       بمیرم اما اشکاتو نبینم
همون که دست تو ،‌ مهر لباش بود               اگه زانو نمی زد غم باهاش بود
حالا آروم نشستم روی زانوم                      ولی دیگه گذشت اون حرفا ،‌ خانوم
تعجب می کنی آره عجیبه                         می خوام دور شم ازت خیلی غریبه
خیال کردی همیشه زیر پاتم ؟                    با این نامردیات بازم باهاتم ؟
برات کافی نبود حتی جوونیم                      تموم شد آره گم شد مهربونیم
دیگه هر چی کشیدم بسه دختر                  نمی بینیم همو این خوبه ،‌ بهتره
دیگه بسه برام هر چی کشیدم                   فریبی بود که من از تو ندیدم ؟
دروغی هست نگفته مونده باشه ؟               کسی هست تو خیال تو نباشه ؟
عجب حتی دریغ از یک محبت                     دریغ از یک سر سوزن صداقت
دریغ از یک نگاه عاشقونه                          دریغ از یک سلام بی بهونه
نه نفرینت چرا ، این رسم ما نیست             اگر چه این چیزا درد شما نیست
گل بیتا چرا اخمات توهم شد؟                    چیه توهین به ذات محترم شد ؟
دیگه کوتاه کنم با یک خدافظ                       که عشق ما رسید به سد هرگز

 

اينو ا وبه آقا مهران گرفتم خيلي خوشم اومد ا شعرش(ازش اجازم گرفتم)

+ تاریخ ساعت 2:51 PM نویسنده Hiva |

کوله بار سفرت رفت و نگاهم را برد

نه تو دیگر هستی

نه نگاهی که در آن دلخوشی ام سبز شود

سایه می داند که به دنبال نگاهت همچو ابر سر گردانم

هیچکس گمشده ام را نشناخت

تابش رایحه ای خبر آورد کسی در راه است

چشمی از درد دلم آگاه است

تو مرا می فهمی

من تو را می خواهم

و همین ساده ترین قصه ی یک انسان است

تو مرا می خوانی

من تو را ناب ترین شعر زمان می خوانم

و تو هم می دانی

تا ابد در دل من میمانی

 

+ تاریخ ساعت 3:23 PM نویسنده Hiva |

                     http://www.myup.ir/images/20786947659909650646.jpg 

 


آدمـ وقتی
عـاشــق شـد

حتی یهـ لحظهـ همـ عـشـقـش رو نمیذارهـ  برهـ

اگهـ این کارو کرد

اون عـاشــق نیست

آدمـ وقتی عـاشــق شد

چشمش خود به خود روی همهـ بستهـ میشهـ

اگهـ نشد

اون
عـشــق
نیست !
+ تاریخ ساعت 11:57 AM نویسنده Hiva |

 
 

عشق به تو

گناه شیرین دلم بود

آلـــــوده شدم

ولــــی

خوبی‌ات

مبرا کرد

گناهم را
+ تاریخ ساعت 11:48 AM نویسنده Hiva |

سلام...یه مدت نمیتونم بیام نت درسام سنگین شده وقته آزادم ندارم...میام نظری اگه بود تایید میکنمو میرم...ولی قول میدم زود برگردم..بابای

+ تاریخ ساعت 1:14 PM نویسنده Hiva |

http://www.myup.ir/images/20930876772583529944.jpg


تــو مــال منـی

خــودم کشــفـت کـردهـ ام

تــو بـا مـن می خـنـدی

بــا مـن گـریـهـ می کـنـی

درد دلــت را بـهـ مـن می گـویـی

دیـــــوانـــــهــــ !

دلـــت بـــرای مـــن تــنــگ می شــــود

ضـــربـان قـلـبـت بـا مـــن بـالا مـی رود

بــا ســــــکـوتم، بــا صـــدایــم

بــا حـضـــورم، بـــا غــیـبـتم ..

تــو مــال منـی

ایــن بــلاها را خـــودم ســرت آوردم

بـــهـ مــن می گویی دوســـتـت دارم

و دوســـت داری آن را از زبان مــــن فـقـط "مـــن" بشــنـوی

بــرای کــهـ مــی تــوانـی مـثـل بــچـهـ هــا خــودت را لـــــوس کنی،

نــازت را بـخـرد ، و بــهـ تـــو دـست نـزنـد ؟

چــهـ کســی بـا یـک کـلـمـهـ ، بــا یــک نــگـاهــ ، دلــت را می ریــزد ؟

بــعــد خــودش جــمــع می کند و ســـر جــایــش مــی گذارد ؟

چــهـ کســی احســاسـت را تـر و خشـک می کند ؟

اشــکـت را درمــی آورد ، بــعـد پــاک مــی کـنـد ؟

چــهـ کــســی پــیــش از آن کـهـ حــرفت را شـــروع کنی تا تــهـ آن را نـفــس می کشد؟

دیـــــوانـــــهــــ !

مــن زحمتت را کشــیـدهـ ام تــا بـفـهـمی هــــنـوز مــی توانی انـتـظار بکشـی

تــپـش قـلـب بگیری ، عـــاشــــق شوی

تــو حــق نداری خـــودت را از مــن و مـــن را از خــودت بگیری

تــو حــق نداری " خــودت " را از خــودت بگیری

مــن شــکایت مــی کنــم از طــرف هــر دویـمان از تـو بـه تــو

چــهـ کســی قـلـب مـــرا آب و جــارو مــی کند

دانــهــ مـی پاشد تا کـلـمـات مثل کبوتر از ســر و کول مـن بالا بروند ؟

چـهـ کسـی همـان بلاهایی که مــن سـر تـو آوردم ســر مــن آوردهـ ؟

مــن مـــال تـــــــوام دیـــــوانـــــهــــ !

زحــمتــم را کشــیــدهـ ای

کشـــفم کردهـ ای

دســــتت را بهـ مــن بدهـ

+ I'm Crazy

+ تاریخ ساعت 2:35 PM نویسنده Hiva |